1
اطلاعات سلامت
2
انتخاب طرح
پرداخت
ارسال مستندات
صدور بیمه نامه

صدور بیمه نامه

بیمه شده اصلی
آیا سیگار میکشید ؟
آیا عمل جراحی داشته است ؟
آیا در سال آینده عمل جراحی خواهید داشت؟
آیا بیماری خاصی و یا شرایط خاصی مانند چربی خون و... دارد ؟
آیا کسی از بستگان درجه اول شما به بیماری سل، سرطان، بیماری قلبی، فشار خون، مرض قند، نارسایی کلیه، سکته مغزی، بیماری مادرزادی یا بیماری روحی و عصبی مبتلا بوده اند؟
کد ملی نام و نام خانوادگی نام پدر نسبت جنسیت